Carina Bryngelsson avslutar sin tjänst hos Ljusdals kommun

Carina Bryngelsson, Chef för utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun, avslutar sin tjänst med omedelbar verkan.

Bakgrunden är bristande förtroende.

”Jag har talat med våra politiska företrädare och med Carina Bryngelsson. Den politiska ledningen är tydliga i sin uppfattning om att förtroendet för Carina Bryngelsson saknas och framför ett behov av att jag genomför en förändring av ledarskapet. Det ligger till grund för det beslut jag fattat idag,” säger kommundirektör Mikael Björk.

Den politiska ledningen hänvisar till bland annat på den revisionsrapport som presenterades under kommunfullmäktige i måndags, de tidigare rapporter som pekat på arbetsmiljöproblem i förvaltningen samt försämrade resultat i de nyckeltal som fastställts av kommunfullmäktige som grunden till det bristande förtroendet.

”Det är tydligt att vi måste göra stora förändringar. I våras gick bara 49% av niondeklassarna ut med godkända betyg, en minskning med 24 procentenheter sedan 2019. Nu är det dags att alla verkligen tar situationen på allvar och arbetar tillsammans för att vända den här utvecklingen.” säger Henrik Estander, Utbildningsnämndens ordförande.

”Vi inom politiken är ödmjuka inför det faktum att vi alla kritiseras i rapporterna och vi har redan inlett en förändringsresa. Detsamma krävs på utbildningsförvaltningen, och vi tror att det behövs ett nytt, tydligt, visionärt ledarskap för att åstadkomma det” säger Pernilla Färlin, Kommunstyrelsens ordförande.

Carina Bryngelsson gör sin sista arbetsdag idag den 27 september och Mikael Björk ersätter henne som TF förvaltningschef under en övergångsperiod.

Villkoren för Carina Bryngelssons tjänst, inklusive avslut, avtalades med dåvarande ledning när hon tillträdde.

För mer information och kommentarer, kontakta

Henrik Estander, Ordförande Utbildningsförvaltningen (L)

Pernilla Färlin, Kommunstyrelsens ordförande (M)

Mikael Björk, Kommundirektör

Samtliga kan nås på fornamn.efternamn@ljusdal.se