Det här gäller inför Valborg

Det är många som hör av sig och frågar om eldning inför Valborg. Ann-Catrin Stolt, bygg och miljöchef i Ljusdals kommun, reder ut vad som gäller.

Ljusdals kommun får just nu mycket frågor kring eldning av trädgårdsavfall (växtdelar, gräsklipp, löv och kvistar) och den nya EU-lagen som säger att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

- Vi ser just nu över vad de nya bestämmelserna kommer att innebära tillsammans med Renhållningen och Räddningstjänsten. För tillfället bedömer vi att bestämmelserna är så pass oklara att vi inte kommer att agera på dem utan behöver utreda frågan. Det innebär att det inte är några förändringar från tidigare år gällande eldning av majbrasor, säger Ann-Catrin Stolt bygg- och miljöchef i Ljusdals kommun.

Valborgseldar skall i vanlig ordning anmälas till Räddningstjänsten:

Räddningstjänstens information till dig som ansvarar för en valborgsmässoeld:

  • Eldning sker på egen risk.
  • Släckmaterial, till exempel vattenkannor, hinkar eller slang ska finnas tillgängligt.
  • Ansvarig person ska på plats bevaka tills elden brunnit ut.
  • Eldning bör inte ske vid stark blåst eller torka.
  • Endast trädgårdsavfall såsom kvistar, grenar och omålat virke är tillåtet att elda.
  • Se till att inte röken medför någon olägenhet för omkringboende.
  • Platsen ska städas upp efteråt.