Effektivare för hemtjänsten - kunders matlådor beställs digitalt

Kostenheten och äldreomsorgen inom Ljusdals kommun har digitaliserat beställningar av matlådor till hemtjänstens kunder.

Kunder i Ljusdals kommun som har hemtjänst kan från och med nu beställa matlådor digitalt. Det efter att kostenheten och äldreomsorgen har tagit beslut om att effektivisera hanteringen för både kunder och personal.

- Fördelen med detta är att vi inte har matsedlar som åker runt från kunden, hemtjänstpersonalen och kostenheten samt att hemtjänstpersonalen har koll på om kunden har beställt matlådor eller inte, säger Linda Hörnell, enhetschef centralköket.

Implementeringen av projektet har skett i etapper och efter tre månader är projektet i mål. Det innebär att hemtjänstpersonal i Ljusdals kommun har en app från kostenhetens kostdatasystem Matilda i telefonen där de lägger in beställningar på matlådor åt kunden.

- I appen finns även bilder och information om bland annat vad maträtterna innehåller. Hemtjänstpersonal visar och delger information till kund innan beställning läggs, säger Linda Hörnell och fortsätter;

- All personal som har varit involverad i detta har gjort ett jättebra jobb och det har varit, och är, ett bra samarbete mellan hemtjänsten och kostenheten.