Extern utredning av eventuellt sammangående med Hälsinglands Utbildningsförbund

Kommunchefen har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för en extern utredning och analys av Slottegymnasiets och Komvux eventuella sammangående med Hälsinglands Utbildningsförbund. Underlaget ska presenteras för kommunstyrelsen före sommaren.

- Vi har sett Hälsinglands Utbildningsförbunds förstudie och förslag om sammangående. Nu ska vi titta mer fördjupat från vårt perspektiv, om det passar oss och det vi efterfrågar. Vi ska göra risk- och konsekvensanalyser och det är jätteviktigt, säger Lena Svahn (-) vice ordförande i utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen.

- Ett sånt här stort beslut är inget som ska ske i all hast utan kräver analyser av fördelar respektive nackdelar. Från regeringshåll pekar man på att kommuner ska samverka med andra kommuner när det gäller gymnasie- och vuxenutbildning. Vi behöver titta på vilka olika alternativ som finns, säger Marit Holmstrand (S) kommunstyrelsens ordförande.

Det är kommunstyrelsens beredning som gett kommunchefen i uppdrag att ta fram underlaget till kommunstyrelsen.