Förbättrad vård för patienter i livets slut

Ljusdals kommun var den första kommunen i Gävleborgs län som under 2019 påbörjade arbetet med att utbilda all omvårdnadspersonal i NVP, Nationell vårdplan i palliativ vård. Arbetet pausades under pandemin, men har nu återupptagits.

Utbildningen riktar sig till omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, stöd och omsorg, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter i hemsjukvården och läkare i primärvården.

NVP är en vårdplan med olika delar som ger personal inom äldreomsorgen och hemsjukvården möjlighet att förebygga/lindra svåra symtom och utifrån ett personcentrerat synsätt hjälpa den svårt sjuka människan att leva med så hög livskvalitet som möjligt under den tid som är kvar i livet. NVP ökar möjligheten att förbättra vården i livets slutskede oberoende på typ av sjukdom eller om döden närmar sig på grund av ålderdom.

Utbildningarna har på nytt utförts av en distriktssköterska från hemsjukvården. De enheter som är aktuella i nuläget är Los och Färila. I Los har utbildningarna redan slutförts och användandet av vårdplanen har redan startat och innan årsskiftet utbildas all personal i Färila. Planen är på sikt att även införa vårdplanen på övriga enheter i Ljusdals kommun.

Kontakt

Sandra Skog
Distriktssköterska
Hemsjukvården Färila
sandra.skog@ljusdal.se
065118719