Förbjudet att dumpa trädgårdsavfall på markområden utanför den egna tomten

Foto: Mostphotos.

Att slänga trädgårdsavfall i skogen eller på andra markområden utanför den egna tomten räknas som nedskräpning och är ett miljöbrott enligt miljöbalken. Årligen tvingas kommunen sanera nedskräpade områden vilket kostar mycket tid och onödiga skattepengar.

- På sin egen tomt kan man ta hand om trädgårdsavfall i en trädgårdskompost. Annars kan hushållen lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt på Åkerslunds återvinningscentral i Ljusdal. Det är viktigt att inte lämna invasiva arter som lupiner ihop med övrigt trädgårdsavfall, och inte heller att lägga dem i komposten. Invasiva arter tas med till återvinningen förpackade i en genomskinlig plastsäck och läggs med brännbart avfall, säger Catarina Wikström, markhandläggare.

- Dumpning av trädgårdsavfall i skog och naturområden kan medföra att invasiva främmande arter sprids i naturen. Det kan också medföra övergödningsproblem och att träd på platsen dör, säger kommunekolog Niklas Svensson.