Framskjuten förfallodag på årsavgiften för tillsyn och kontroll för företag

Många företagare har det fortsatt tufft, trots att Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort merparterna av restriktionerna mot covid-19 från den 9 februari. För att underlätta har miljöenheten, tillsammans med samhällsserviceförvaltningens chef Lasse Norin, beslutat att flytta fram förfallodagen för årsavgiften för tillsyn och kontroll till 31 oktober i stället för 31 mars.

Det nya datumet för betalning sätts automatiskt, ingen företagare behöver alltså ansöka om dispens.
- Vi hade samma tidsfrist förra året och vi hoppas att den extra tiden för betalning kan vara till hjälp för företagarna, säger miljöchef Ann-Catrin Stolt.