Granar avverkas längs gång- och cykelvägen nedanför värmeverket vid Kyrksjön i Ljusdal

Från mitten av nästa vecka, vecka 11, ska granarna nedanför värmeverket avverkas för att gynna beståndet av blåsippor som finns på platsen. Avverkningen beräknas ta två dagar och vara klart i slutet av vecka 11.

Ljusdals kommun arbetar tillsammans med Biosfärområde Voxnadalen för ökad biologisk mångfald. I det arbetet finns Kyrksjön i Ljusdal finns med. Andra åtgärder som ska gynna biologisk mångfald, som planeras framöver, är att ta bort invasiva arter som kornell och jättebalsamin, som växer och sprider sig runt Kyrksjön.