Hållbarhetskonferens i Järvsö 2023

Under dagen har kommunstyrelsen fattat ett inriktningsbeslut att Ljusdals kommun tillsammans med Järvsörådet och Destination Järvsö AB ska arrangera en hållbarhetskonferens i Järvsö, Järvsö Sustainable Tourism Summit, sensommaren 2023.

Verksamheten för strategisk och hållbar utveckling har fått i uppdrag att ta fram en detaljerad budget och ett förslag på finansiering till kommunstyrelsen.

Målsättningen är att konferensen ska bli årligen återkommande, med olika teman men alltid med fokus på besöksnäringens roll i hållbar utveckling.