Hållbarhetskonferens i Järvsö medfinasieras

Under dagen har kommunstyrelsen beslutat att medfinansiera hållbarhetskonferensen Järvsö Sustainable Tourism Summit 2023. Konferensen, med nordiskt fokus, kan bidra till att sätta kommunen på kartan och att vi fortsatt kan ligga i framkant gällande hållbar turismutveckling.

Medfinansieringen består av 1 000 000 kronor samt av arbetstid motsvarande 300 000 kronor för kommunens tjänstepersoner. Andra intäkter till konferensen handlar om bidrag från externa samarbetspartners, avgifter från konferensdeltagare och arbetstid från Destination Järvsö AB.

Bakgrund
Den 12 januari i år fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut att Ljusdals kommun tillsammans med Järvsörådet och Destination Järvsö AB ska arrangera en hållbarhetskonferens i Järvsö sensommaren 2023. Verksamheten för strategisk och hållbar utveckling fick då i uppdrag att ta fram en detaljerad budget och ett förslag på finansiering till kommunstyrelsen.