Hälsa på lika villkor?

I dagarna får 1 000 slumpmässigt utvalda personer i Ljusdals kommun en enkät från Folkhälsomyndigheten. Totalt får 12 000 Gävleborgare enkäten som är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten kan användas till exempelvis utveckling av hälsofrämjande åtgärder och att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa på lokal, regional och nationell nivå.

Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? genomförs vartannat år och 2022 skickas den nationellt till 45 000 personer.