Har ni problem i er relation? Ta hjälp av familjerådgivningen

Alla kan någon gång uppleva problem i sin parrelation. Då kan familjerådgivning vara ett sätt att komma vidare. Hos familjerådgivningen finns möjlighet att i lugn och ro samtala om svårigheterna och tillsammans med en familjerådgivare söka lösningar.

Alla kan gynnas av samtal om familjeliv och relationer. Att boka en tid hos familjerådgivningen kan ses som en kärlekshandling och ett steg i viljan att möta och förstå varandra.

En del kommer till familjerådgivningen när deras relation är i en svår kris. Andra kommer innan bekymren vuxit sig särskilt stora. En del vill ha tips på vad som har fungerat för andra och vissa vill arbeta med sina kommunikationsmönster. Du har rätt till tolk vid behov.

Familjerådgivningen har sträng sekretess och för inga journaler. Samtalen tar cirka 1,5 timme och kostar 100 kronor. Betalning sker via Swish. Familjerådgivningen kan även hjälpa vuxna syskon, föräldrar eller vuxna barn som har svårt att prata med varandra.

Här finns Familjerådgivningen: Koppargården, Hotellgatan 17 i Ljusdal.
Information och tidsbokning: 070-220 89 64.