Hur kan vuxna erbjuda hjälp? delta i konferens om ungas psykiska hälsa

Tisdag 10 oktober är det dags att återigen uppmärksamma World Mental Health Day. I år riktar organisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa fokus mot ungas psykiska hälsa.

I dag, 10 oktober, hålls en digital konferens där aktuell fakta om ungas psykiska hälsa presenteras. Vi får lyssna till ungas egna röster och exempel på hur vuxna kan erbjuda unga hjälp.

Evenemanget sänds digitalt och det finns möjlighet att se konferensen i efterhand via Youtube-länken. Evenemanget är kostnadsfritt.