Inbjudan till dialogträffar om service på landsbygden

Ljusdals kommun bjuder, i samverkan med de lokala byaråden, in till tre dialogmöten inom projektet ”Utvecklad service på Ljusdals kommuns landsbygder”.

Vid dialogmötena deltar kommunala tjänstepersoner från flera förvaltningar med uppdrag som omfattar glesbygdens särskilda problematik. Möten hålls under följande tillfällen:

  • Los skola, matsalen, onsdag 15 mars 18.00
  • Kårböle bystuga, torsdag 16 mars 18.00
  • Ramsjö gamla skola, måndag 20 mars 18.00

De frågor som tas upp vid mötena följs upp och återkopplas via kommunens nyinrättade kontaktcenter. Ett av målen med projektet är att utveckla interna arbetssätt och rutiner och skapa ”en väg in” för landsbygdsfrågor i kommunen.

Frågor som diskuteras:

  • Hur ser den kommersiella och samhälleliga servicen ut i er bygd
  • Vad fungerar bra? Vad skulle behövas?
  • Hur vill man lokalt använda bygdemedlen från vindkraften?
  • Vad gör kommunen idag, vad är kommunens ansvar, och vad kan kommunen inte göra?

Läs mer om projektet via länken nedan:
Projekt för bättre service i landsbygder