Inriktningsbeslut om att bygga en skridsko- och aktivitetshall

Kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga en skridsko- och aktivitetshall på Älvvallen i Ljusdal. 2,8 miljoner anslås till projektering och upphandling.

Om projekteringen visar att Älvvallen inte är ett lämpligt område uppdras kommunstyrelsen att utreda en annan plats.

Kommunchefen får i uppdrag att genomföra ovanstående samt återkomma till kommunfullmäktige för beslut efter projektering och upphandling.

Bakgrund
Ljusdals bandyklubbs styrelse har inkommit till Ljusdals kommun med ett önskemål om att kommunen bygger en skridsko- och aktivitetshall.

En skridsko- och aktivitetshall är en stor investering som medför ökade driftskostnader. En hall har samtidigt stora positiva effekter på inflyttning, föreningsliv, folkhälsa och gymnasieskola. Till kalkylen ska också läggas att nuvarande IP har stora investeringsbehov.