Internationella kvinnodagen, varför finns den?

Internationella kvinnodagen uppmärksammas 8 mars varje år för att lyfta frågor om ojämställdhet och kvinnors sämre livsvillkor i jämförelse med mäns livsvillkor världen över. Det handlar bland annat om det systematiska underordnandet av kvinnor i samhället, oavsett land, hudfärg och klass.

Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. Men internationella kvinnodagen har funnits i över hundra år och har sitt ursprung i kampen för kvinnlig rösträtt som drevs på många håll i världen under början av 1900-talet. Ett av de första kliven var 1908 när 15 000 kvinnor marscherade genom New York för rätten till högre lön, bättre arbetsvillkor och rösträtt.

Det brukar sägas att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Kvinnor har generellt högre utbildning jämfört med män och trots det har kvinnor lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Löneskillnaderna har dock minskat varje år sedan 2007 och 2019 låg löneskillnaden mellan kvinnor och män på 9,9 procent, vilket inte har förändrats sedan dess.

Varje månad tjänar kvinnor i Sverige i genomsnitt 3 700 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 44 400 kronor. Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik över kvinnors och mäns genomsnittslöner för heltidsarbete. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00.

Ljusdals kommun arbetar gentemot Agenda 2030 - globala målen för hållbar utveckling. Mål 5 handlar om jämställdhet.