Kommunal varslar om strejk - Ljusdals kommun går upp i beredskapsläge

Ljusdals kommun är en av kommunerna i Sverige som berörs av fackförbundet Kommunals varsel om strejk. Ljusdals kommun har aktiverat beredskapsläge.

- Om strejken träder i kraft innebär det en stor påverkan på delar av vår verksamhet. Vi behöver samordning och samverkan för att kunna hantera den situation som uppstår vid strejk. Genom att arbeta i beredskapsläge får ansvariga i Ljusdals kommun en samlad bild av läget och kan vid behov fatta snabba beslut, säger Mikael Björk, kommundirektör, Ljusdals kommun.

I Ljusdals kommun omfattas centralköket och skolkök, städare och kontors­vaktmästare på kommunhuset samt personal vid sim- och sporthallen i Färila vid en eventuell strejk.

- För Ljusdals kommun är det viktigt att en eventuell strejk drabbar våra verksamheter så lite som möjligt, därför har vi arbetat mycket för att förbereda alla verksamheter som kan drabbas. Samtidigt hoppas vi att parterna ska enas, säger HR-chef Siv Thun.

Strejken träder i kraft den 18 april 2024 klockan 07.00 om inte parterna ensas innan dess. Håll dig uppdaterad om läget!

Kommunens verksamheter berör väldigt många. För att ge dig som är vårdnadshavare, brukare eller kund möjlighet att hinna förbereda dig på de effekter som strejken kan ge uppmanas du att hålla dig uppdaterad om läget genom att följa vår rapportering på www.ljusdal.se eller via skolplattformen Schoolsoft.

Utgå ifrån att de planerade åtgärderna ska genomföras - om du inte får besked om annat innan klockan 16.00 i dag onsdag.

Följande verksamheter påverkas i Ljusdals kommun om en strejk bryter ut:

Förskolorna

Förskolorna i Ljusdals kommun drabbas inte av en strejk.

Grundskolorna

Den 18 april kan delar av skolmatspersonalen gå ut i strejk efter att fackförbundet Kommunal varslat. Om en strejk träder i kraft ber vi er vårdnadshavare att skicka med mat med era barn till skolan.

Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk (läs mer om det här). För delar av kommunens skolor innebär detta bland annat att centralköket och skolkökens personal inte kan tillaga mat.

Om en strejk träder i kraft ber vi dig som vårdnadshavare att skicka med lunch med ditt barn från torsdag den 18 april och fram tills ny information kommer. Vi vet att detta inte är en optimal situation men vi arbetar hårt för att hitta alternativa lösningar i denna extraordinära situation.

Det kommer att finnas en enklare lunch (till exempel fil, flingor, frukt, mackor och så vidare) till de som behöver. Det kommer även att finnas frukost och mellanmål vid samtliga fritidsverksamheter.

Det kommer finnas möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning för skolmaten i efterhand. Mer information om detta kommer.

Att tänka på när du skickar med lunch till skolan:

 • Ta inte med engångsartiklar som kan bidra till nedskräpning.
 • Skicka inte med mat som innehåller nötter.
 • Tänk på att ta med kall mat som kan förvaras med kylklampar i skolväskan, då det inte finns möjlighet att varken värma, eller kyla, mat på skolan.
 • Har du ett barn som är i behov av specialkost? Se till att skicka med den mat som ditt barn mår bäst av, då vi inte kan garantera att det finns specialkost som passar alla under en eventuell strejk.
 • Förbered ditt barn inför de förändrade omständigheterna på skolan vid en eventuell strejk.

Viktig extrainformation till vårdnadshavare vid Färila skola

 • På Färila skola är det extra viktigt att inte skicka med mat som innehåller fisk eller skaldjur till skolan då det finns personer med luftburen allergi i lokalerna.

Slottegymnasiet

Den 18 april kan delar av skolmatspersonalen gå ut i strejk efter att fackförbundet Kommunal varslat. Om en strejk träder i kraft ber vi er att eleverna tar med sig mat till skolan.

Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk (läs mer om det här). För delar av kommunens skolor innebär detta bland annat att centralköket och skolköken inte kan tillaga mat.

Om en strejk träder i kraft ber vi att eleverna tar med sig lunch från torsdag den 18 april och fram tills ny information kommer. Vi vet att detta inte är en optimal situation men vi arbetar hårt för att hitta alternativa lösningar i denna extraordinära situation.

Det kommer att finnas en enklare lunch (till exempel fil, flingor, frukt, mackor och så vidare) till de som behöver. Det kommer även finnas matlådor för Naturbruks elever som har undervisning utanför skolan.

Det kommer finnas möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning för skolmaten i efterhand. Mer information om detta kommer.

Att tänka på när du skickar med lunch till skolan:

 • Ta inte med engångsartiklar som kan bidra till nedskräpning.
 • Ta inte med mat som innehåller nötter.
 • Tänk på att ta med kall mat som kan förvaras med kylklampar i skolväskan, då det inte finns möjlighet att varken värma, eller kyla, mat på skolan.
 • Vid behov av specialkost – Ta med fördel med den mat eleven mår bäst av, då vi inte kan garantera att det finns specialkost som passar alla under en eventuell strejk.

Fortsätt hålla dig uppdaterad via Schoolsoft då information kommer ut fortlöpande.

Lokalvård samt vaktmästeri vid Kommunhuset i Ljusdal

Städare och kontorsvaktmästare på kommunhuset i Ljusdal är även en del i varslet om strejk. I dagsläget tas en plan fram hur hanteringen av utebliven städning ska tas om hand, och vad det innebär för personalen i byggnaden.

Mat inom äldreomsorgen

Mer information gällande mat inom äldreomsorgen kommer.

Färila sim- och sporthall

 • Simhallen kommer att vara stängd under en eventuell konflikt.
 • Gymmet är öppet, men obemannat klockan 05:00-23:00. Kunder använder Actickortet vid inpassering.
 • Sporthallen är öppen. Inpassering sker med pinkod som bifogats i mailet med bokningsbekräftelsen. Bokning görs via https://interbook.ljusdal.se