Kommunen ska arbeta med HBTQ-frågor

Kommunfullmäktige har bifallit en motion från William Våhlberg (C) om HBTQ-arbete i kommunen. Ljusdals kommun ska aktivt jobba med HBTQ-frågor, genomgå utbildningar, göra projekt för att öka representationen och kunskapen om HBTQIA+ samt koppla HBTQ-arbetet mot globala målen i Agenda 2030.

Ljusdals kommun ska vara en kommun för alla där alla kan verka, leva, vara och älska vem man vill, skriver Våhlberg i sin motion.