Kommunen söker föreningar som vill ansvara för småskalig odling

Odlingsområde i Färila

Ljusdals kommun har gjort en intresseundersökning för småskalig odling som visar att 52 personer är intresserade av att börja odla på kommunens mark.

Enkäten visar att det största intresset för odling finns i Ljusdal samt att det finns ett relativt stort intresse även i Järvsö och Färila. Enkäten visar också att ungefär hälften är intresserade av att odla inom gångavstånd från sin bostad, medan cirka hälften kan tänka sig att cykla eller köra bil till en odlingslott.

I enkäten efterfrågades också hur stor odlingsyta som önskas och resultatet visar att fler än hälften, 28 personer, önskar en yta på 4-9 kvadratmeter. 20 personer svarade att de är intresserade av att ha en odlingsyta på mer än 10 kvadratmeter, medan 11 personer svarade att de är intresserade av en mindre yta på 1-3 kvadratmeter.

Kommunen har nu valt ut tre grönytor att upplåta för odling, två av dessa ligger vid Gärdeåsen i Ljusdal och en i Färila.
Nu söker kommunen efter föreningar som är intresserade av att arrendera dessa ytor och ansvara för odlingarna.

Är ni en förening som är intresserad av att arrendera en av dessa ytor för odling, skicka ett mejl till Simon Rosell på Ljusdals kommun, simon.rosell@ljusdal.se

Har ni förslag på annan markyta som ni tycker vore lämplig för odling, hör av er till oss så diskuterar vi ert förslag.

TIPS!

Ni som är intresserade av odling, anmäl er till den digitala inspirationskvällen den 10 maj kl. 17:00-19:00 om stadsnära odling på kommunernas mark.


Anmäl er senast 9 maj till den digitala inspirationskvällen genom att maila:
rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se eller ring 010-225 1470
Ange vilken kommun du är bosatt i!

Odlingsområde vid Gärdeåsen, Ljusdal.