Laglig graffitivägg ska sättas upp

Samhällsserviceförvaltningen har fått i uppdrag till att verkställa projektet Laglig graffitivägg. Så har samhällsservicenämnden beslutat under dagen.

Under projektperioden ska vägg av cementklossar sättas upp, enligt ett förslag som konstnären Charlie Granberg har tagit fram. Placeringen av graffitiväggen är ännu inte bestämd, men förslag finns på Östernsområdet i centrala Ljusdal.

Kulturskolan vill förlägga kurser och verksamhet vid graffitiväggen och förhoppningsvis utarbeta samarbeten med föreningar.