Ljusdal rekommenderas bli medlem i Hälsinglands Utbildningsförbund

Anna Edström, ekonom Hälsinglands Utbildningsförbund, Eva Hildebrand, utredare, Elisabeth Järmens Wallin, utredare, Thomas Winqvist, chef Hälsinglands Utbildningsförbund.

Lärlingsutbildningar på Slottegymnasiet, fler yrkesutbildningar för vuxna samt utveckling av lärlingsvux gentemot arbetsmarknadens behov, exempelvis mot skogsindustrin. Under måndagen presenterade Hälsinglands Utbildningsförbund resultatet av en förstudie och ett erbjudande om medlemskap för politiker och tjänstepersoner, skolledningen, berörda rektorer och lärarfacken.

I slutet av förra året inkom Hälsinglands Utbildningsförbund med en förfrågan till Ljusdals kommun om att undersöka ett eventuellt medlemskap i utbildningsförbundet. Den 25 januari i år beslutade utbildningsnämndens presidium att en förstudie skulle genomföras. Förstudien skulle utforska nuläge, analys och konsekvenser samt ge ett förslag på former för Slottegymnasiets och vuxenutbildningens inträde i förbundet.

Förstudien har pågått under våren och har undersökt fördelar och nackdelar med ett medlemskap, både från ett verksamhets- och ekonomiskt perspektiv.

Förstudiens resultat

Resultatet blev att Ljusdal rekommenderas bli medlem i Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB). HUFB skulle i så fall åta sig att bibehålla programutbudet som finns på gymnasieskolan höstterminen 2022, bredda programutbudet via lärlingsklasser, införa möjlighet att välja idrottsprofil i Ljusdal på samma sätt som i HUFB, samt anpassa antalet tjänster så att lärartätheten motsvarar den i förbundet. Det skulle också innebära att man tar över ansvaret för ekonomi och upphandling, för personal och för att anpassa lokalerna vid behov.

Förbundet förklarade att man planerar öka utbudet av olika utbildningar både på gymnasiet och på Komvux. Det handlar också om att starta utbildningar som tillvaratar möjligheter som finns på Slottegymnasiet i form av personal, lokaler, maskiner och utrustning. Genom fritt sök till alla utbildningar inom HUFB skapas valfrihet för alla elever och studerande.

Rent ekonomiskt skulle det här samtidigt bli en besparing för Ljusdals kommun. Genom att gå med i förbundet, säger rapporten, skulle samverkansvinster innebära att man till exempel fått besparingar på närmare 15 miljoner år 2021 (baserat på faktiskt kostnader).

Vad händer härnäst?

Nu ska förstudiens resultat och förslagen till beslut behandlas i utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Därefter ska kommunfullmäktige ta ett slutligt beslut huruvida Ljusdals kommun ska bli medlem i Hälsinglands Utbildningsförbund eller ej. Sedan måste varje medlemskommun i HUFB godkänna Ljusdals ansökan. Tidplanen skulle i så fall vara att förbundet tar över verksamheten från och med januari 2023.

Presskontakt

För frågor om den politiska processen:
Marit Holmstrand (S), kommunstyrelsens ordförande: 0651-181 01.
Kristina Michelson (S), ordförande utbildningsnämnden: 0651-18181.

För frågor om förstudien:
Thomas Winqvist, chef Hälsinglands Utbildningsförbund: 010-454 10 01.

Bakgrund

När bildades Hälsinglands Utbildningsförbund?
Den 31 oktober 2012 beslutade Hälsingerådet att föreslå Hälsinglands kommuner att bilda ett kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i landskapet och den politiska intentionen i Hälsingerådet var att alla hälsingekommuner skulle ges möjlighet att ingå i förbundet.

2015 bildades Hälsinglands Utbildningsförbund och de kommuner som är medlemmar i utbildningsförbundet är Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn.

Varför gick Ljusdals kommun inte med i Hälsinglands Utbildningsförbund när det bildades?
Den 13 februari 2013 beslutade kommunstyrelsen att Ljusdals kommun inte hade för avsikt att medverka i bildandet av ett kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i landskapet. Inför det beslutet gjordes ingen utredning.