Ljusdals företagsklimat har förbättrats

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Nu visar resultaten för 2023 att Ljusdal har förbättrats på flera områden.

Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. Frågorna baseras på de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen, och resultaten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.

Nu har 2023 års enkätundersökning genomförts och i år har Ljusdals företagsklimat förbättrats tydligt på flera områden och främst på det sammanfattande omdömet där företagsklimatet landar på 3.25 gentemot förra årets 2.92.

Vad betyder de här resultaten för Ljusdals kommun?

- Det är jättekul att vi tar kliv i rätt riktning och har en positiv trend inom de flesta områden. Nu kan vi bygga vidare på detta i vårt arbete med att förbättra företagsklimatet ytterligare, säger Anders Beigler, näringslivs- och exploateringschef.

Läs mer om resultatet för Ljusdals kommun här:
https://www.foretagsklimat.se/ljusdal