Ljusdals kommun köper Tallåsens förskola

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska köpa fastigheten Ljusdals-Ede 4:85 där Tallåsens förskola har sin verksamhet, för tre miljoner kronor. Ett långsiktigt behov av förskola i Tallåsen samt lägre årskostnader är två av skälen till köpet.

Idag har kommunen ett hyresavtal med nuvarande fastighetsägare.