Lördag 11 november är det Arkivens Dag

Då kommer kommunarkivarien att finnas på Ljusdalsbygdens museum för att berätta om samlingarna.

I Ljusdals kommunarkiv förvaras handlingar från främst 1863 och framåt. Kommunarkivet tar emot handlingar från samtliga av kommunens nämnder och verksamheter.

Kommunarkivets främsta uppgift är att vårda och förvalta de kommunala arkivhandlingarna och att tillgängliggöra dem för allmänheten och för verksamheten. De är en del av vårt gemensamma kulturarv.

Exempel på handlingar som finns i kommunarkivet är betygshandlingar, elevhälsovårdsjournaler, kartor, ritningar, protokoll från de kommunala nämnderna och mycket mera.

Övriga medverkande är Länsmuseet Gävleborg, Arkiv Gävleborg och Regionarkivet.

Museet är öppet kl. 11-15 lördag den 11 november.