Mötesplatsen Tallvallen i Tallåsen invigs lördag 19 februari

Den nya och tillgänglighetsanpassade mötesplatsen Tallvallen i Tallåsen invigs på lördag den 19 februari. Tallvallen är belägen vid elljusspåret och är den nya start- och målplatsen för skidor, skidskytte, promenader, vistelser och löpning.

Startskottet för Barnens Vasalopp går 11:00, invigning med bandklippning börjar klockan 12:30 och i övrigt kantas invigningsdagen av överraskningar.

Arbetet med att skapa Tallvallen har pågått sedan 2018 och det har byggts nya slingor vid startplatsen, en ny aktivitetsyta, ett gapskjul, utegym, skidskyttestation, ny parkering till anslutningsväg med mera.

Projekt Tallvallen har varit ett samarbete mellan bland andra Tallåsens Byalag, Tallåsens IF, engagerade Tallåsenbor och fritidsenheten på Ljusdals kommun.