Nationell vaccinationsvecka ska få fler att vaccinera sig mot covid-19

Vecka 11, mellan den 14 och 20 mars 2022, arrangeras en nationell vaccinationsvecka med syfte att få fler att vaccinera sig mot covid-19.

Vaccin är det viktigaste verktyget för att bekämpa covid 19-pandemin och vi behöver en så hög och jämn vaccinationstäckning som möjligt. Fram till den 1 mars har nästan 20,5 miljoner vaccindoser delats ut. Ca 85 procent av alla över 12 år har fått två doser och 60 procent av alla över 18 år har fått tre doser. Men fortfarande är ca en miljon personer över 12 år ovaccinerade.

Under vaccinationsveckan har Folkhälsomyndigheten regeringens uppdrag att tillsammans med andra myndigheter, Länsstyrelser, regioner, kommuner och ideella organisationer nå så många som möjligt av de som ännu inte är vaccinerade.

När Sverige nu gått in i en ny fas i pandemin och allmänna åtgärder för att minska smittspridningen har upphört, är det särskilt viktigt att nå ut med information om nyttan med vaccination till så många som möjligt. Vaccinet är och kommer även framöver att vara den enskilt viktigaste åtgärden mot covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns även material att ladda ner och kontaktuppgifter för de aktörer som vill engagera sig under veckan.