Ny regional strategi för hållbar turism

Foto: Frida Klang/SvartPist

Den 22 februari beslutade regionfullmäktige om en ny strategi för turism och besöksnäring i länet för åren 2024 till 2030. Region Gävleborg har lett arbetet tillsammans med länets kommuner med att ta fram denna gemensamma strategi mot en hållbar utveckling av turism och besöksnäring.

– Det har varit mycket givande att föra dialog med länets kommuner och Länsstyrelsen Gävleborg för att slutligen landa i den här gemensamma riktningen som också enar Gästrikland och Hälsingland. Vår regionala strategi blir ett viktigt verktyg nu när vi tillsammans fortsätter att bygga en konkurrenskraftig besöksnäring och hållbar turism för människor som söker genuina upplevelser för alla sinnen. Vi har mycket av värde här i regionens två landskap att dela med oss av, säger kultur- och kompetensnämndens ordförande Frida Stål (M).

Region Gävleborg har tagit fram en ny regional strategi för att samordna och driva en hållbar utveckling av turism och besöksnäringen. Strategin riktar sig till offentliga aktörer som kommuner, Länsstyrelsen och Region Gävleborg.

– Strategin utgör en bra och stabil grund för vårt gemensamma arbete där vi skapar en attraktiv destination att besöka och bo på. Detta dokument ligger till grund för vår lokala handlingsplan som vi kommer att anpassa till våra behov och mål, säger Blanka Unger, platsutvecklare Ljusdals kommun.

Målet är att skapa en gemensam riktning för att kunna möta utmaningar och ta till vara på länets möjligheter. Därför fokuserar strategin extra mycket på sju strategiska utvecklingsområden: hållbar platsutveckling, enklare företagande, kunskap, innovation, kompetensförsörjning, tillgänglighet samt marknadsföring.

– Med den nya strategin för turism och besöksnäring och dess sju utpekade utvecklingsområden som grund ser jag i min roll som strateg inom området fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med länets kommuner och övriga besöksnäringsfrämjare. Gävleborgs besöksnäring är viktig då den bidrar med arbetstillfällen, diversifierar arbetsmarknaden, skapar attraktion till platsen och genererar både skatteintäkter och tillväxt, även i andra branscher. Den bygger även naturliga broar mellan staden och landsbygden, säger Johan Tunhult, strateg på Region Gävleborg.

Kontakt
Johan Tunhult, strateg, näringsliv och innovation, johan.tunhult@regiongavleborg.se, 026-15 49 01

Frida Stål (M) ordförande kultur- och kompetensnämnden, frida.stal@regiongavleborg.se, 070-2577 558

Blanka Unger, platsutvecklare Ljusdals kommun,
blanka.unger@ljusdal.se, 0651-761503

Besöksnäringen i Gävleborg i siffror

  • Omsätter ca 4 miljarder kronor (nettoomsättning)
  • Ca 1,4 miljoner kommersiella gästnätter
  • Sysselsätter över 3000 personer
  • Består av ca 1000 arbetsställen

Den regionala turism och besöksnäringsstrategin för 2024-2030 har tagits fram i samverkan mellan representanter från länets kommuner, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg där Region Gävleborg varit samordnande aktör.

Läs mer och ladda ner strategin här: Regional besöksnäringsstrategi 2024-2030 (pdf)