Ökad trygghet i fokus för Medborgarlöfte 2022-2024

Karl von Krusenstjerna, lokalpolisområdeschef Hälsingland och Marit Holmstrand (S) kommunstyrelsens ordförande. Foto: Ljusdals kommun/Linda Mårtensson.

Ljusdals kommun och Polisen samverkar sedan 2016 i ett åtagande som kallas Medborgarlöfte. Under måndagen skrevs Medborgarlöfte 2022-2024 under av lokalpolisområdeschef Karl von Krusenstjerna och Marit Holmstrand (S) kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarlöfte 2022-2024 handlar om ökad trygghet. Genom synlighet, närvaro och aktiviteter är målet att både bibehålla och öka den upplevda tryggheten bland befolkningen. Medborgarlöftets geografiska fokus ligger på tätorten Ljusdal.

Vilket ansvar har Polisen i Medborgarlöfte 2022-2024?

Polisen ansvarar för att planera och genomföra fotpatruller på lämpliga platser vid lämpliga tider med syfte att stävja ordningsstörning. Polisen ska också medverka vid kommunens aktiviteter med barn och ungdomar.

Vilket ansvar har kommunen i Medborgarlöfte 2022-2024?

Ljusdals kommun ansvarar för att planera och genomföra aktiviteter för barn och unga i samverkan med bland annat föreningslivet och AB Ljusdalshem. En operativ grupp inom ordningsstörning är aktiv under perioden och åtgärder genomförs med Brottsförebyggande rådet.

Hur kom vi fram till Medborgarlöfte 2022-2024?

Medborgarlöfte 2022-2024 har sin grund i en kartläggning som Delmosprojektet mot segregation gjorde 2021, men också i medborgardialoger, i lägesbilder från kommunens verksamheter till Brottsförebyggande rådet samt i enkätsvar från 420 kommuninvånare. Enkätsvaren visar att medborgarna övervägande känner sig trygga men ett tryggt samhälle bygger på att alla känner ett ansvar för sitt område. Detta skapas bland annat genom synlig polis, aktiviteter för barn och ungdomar som bidrar till inkluderingen i samhället.

Om Medborgarlöfte Ljusdal

Medborgarlöftet i Ljusdal har pågått sedan 2016 och är en trygghetsskapande satsning som lokalpolisområde Hälsingland/Ljusdal och Ljusdals kommun gör för medborgarna under en angiven tid. Alla medborgarlöften har tagits fram i samverkan mellan Ljusdals kommun och lokalpolisområde Hälsingland/Ljusdal.