Presentkort Ljusdal möjligt att få som minnesgåva från Ljusdals kommun

Kommunfullmäktige har bifallit ett medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda. Bifallet innebär att urvalet av minnesgåvor utökas med Presentkort Ljusdal. Minnesgåvor delas ut exempelvis vid medarbetares pensionering och vid avslut efter 15 års anställning eller mer.

Förslagsställaren skriver att ett ökat urval i form av Presentkort Ljusdal, kan göra att minnesgåvorna passar fler.