Räddningstjänsten varnar för förrädiska isar

På våren när solen skiner är det många som lockas ut på sjöar och vattendrag för att fiska eller promenera. Räddningstjänsten uppmanar alla att vara försiktiga.

På våren påverkas isen kraftigt av värme och sol. Solen kan påverka isen på djupet utan att det syns på ytan vilket gör vårisarna förrädiska.

Efter en kall natt kan isen upplevas som mycket stark, men isen kan snabbt tappa styrka under dagen när solen och temperaturen stiger.

Försämringen kan gå snabbt, ibland på så lite som 15 – 20 minuter. Ofta försvagas isen först på grunt vatten närmast land, vilket kan göra det svårt att ta sig tillbaka till land. Det är viktigt att säkerställa att det finns säker is tillbaka till land, helst till en skuggad strand.

(källa: isvett.se)

Följ issäkerhetsrådets lista för isvett när du går ut på isen:

  • Var aldrig ensam på isen.
  • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
  • Prova alltid isen med en ispik om du är osäker.
  • Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 cm tjock.
  • Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
  • Lär dig var isens svaga punkter är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.
  • Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen.
  • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
  • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.