Samverkan stärker räddningstjänsten i Hälsingland

Med en gemensam hantering säkerställer räddningstjänsterna i Hälsingland nu att invånare och verksamheter alltid har tillgång till brandförebyggande kompetens, inom alla områden som räddningstjänsten ansvar för.

Det brandförebyggande arbetet omfattar tillsyn av brandskydd i byggnader, samt tillståndsgivning och tillsyn av hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Samarbetet mellan de förebyggande verksamheterna är formaliserat och permanentat genom ett samverkansavtal sedan den 1 april 2023. Här ingår Räddningstjänsten södra Hälsingland, Norrhälsinge räddningstjänst och Räddningstjänsten Ljusdal.

- Vårt mål är att detta ska leda till en ökad robusthet och hållbarhet över tid. Ärenden kan nu hanteras av samtliga medarbetare inom den gemensamma förebyggandeverksamheten och vi kan även fördela ärenden så att den samlade kompetensen kan nyttjas bäst, säger Linn Johnsson, förebyggandesamordnare för räddningstjänsterna i Hälsingland.

Tidigare har de tre räddningstjänstorganisationerna enskilt varit sårbara, då de förebyggande avdelningarna endast består av en till tre personer per organisation. Nu, i och med den gemensamma hanteringen, kan personal- eller kompetenstapp hanteras utan att verksamheten blir stillastående.

- Samverkan leder även till att de brandinspektörer och brandingenjörer som arbetar i Hälsingland finns i ett lite större sammanhang, det finns helt enkelt fler kollegor att bolla idéer och problem med. Det är något som är oerhört viktigt i vardagen och för den personliga utvecklingen, säger Linn Johnsson.

Utöver det formaliserade avtalet kring samverkan mellan de förebyggande verksamheterna, samarbetar räddningstjänsterna sedan tidigare inom flera andra områden. Det avser bland annat handlingsprogram, likriktning av förmågor och framtida gemensamma resurser.

Kontakt
Linn Johnsson, brandingenjör
Räddningstjänsten södra Hälsingland
Kommunalförbundet Hälsingland
Tfn. 0270-540 042
Vx. 0278-540 000
linn.johnsson@kfhalsingland.se