Slottegymnasiets programutbud klart för läsåret 2023/2024

Utbildningsnämnden har beslutat att erbjuda fyra yrkesprogram och fyra högskoleförberedande program i Slottegymnasiets programutbud kommande läsår. Programinriktningarna är totalt 16 till antalet och NIU, Nationell Idrottsutbildning, erbjuds med inriktningarna bandy och fotboll.

De här programmen går att söka läsåret 2023/2024:

Barn- och fritidsprogrammet (yrkesprogram)

 • Inriktning: Fritid och hälsa
 • Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Ekonomiprogrammet (högskoleförberedande)

 • Inriktning: Ekonomi
 • Inriktning: Juridik

Industritekniska programmet (yrkesprogram och certifierat Teknikcollege)

 • Inriktning: Produkt och maskinteknik
 • Inriktning: Svetsteknik

Naturbruksprogrammet (yrkesprogram)

 • Inriktning: Skogsbruk

Naturvetenskapsprogrammet (högskoleförberedande)

 • Inriktning: Naturvetenskap
 • Inriktining: Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapliga programmet (högskoleförberedande)

 • Inriktning: Samhällsvetenskap
 • Inriktning: Beteendevetenskap

Teknikprogrammet (högskoleförberedande)

 • Inriktning: Teknikvetenskap

Vård- och omsorgsprogrammet (yrkesprogram och certifierat Vård- och omsorgscollege)

 • Yrkesutgång: Akutsjukvård
 • Yrkesutgång: Psykiatri/funktionsnedsättning
 • Yrkesutgång: Äldreomsorg