Utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun har tilldelats stödjande insatser till nyanlända

Att få en likvärdig skolgång för alla kommunens elever är ett fortsatt arbete för utbildningsförvaltningen. Nu tilldelas de pengar för att stärka nyanländas lärande.

Arbetet med att stärka utbildningen för Ljusdals kommuns elever fortsätter. Nu får utbildningsförvaltningen 4,8 miljoner kronor från Skolverket för att ge ett bättre stöd till nyanlända barn, unga och vuxna som har svenska som andraspråk.

- Det här innebär att vi får mer pengar för att utbilda rektorer och lärare så att de kan arbeta på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, säger förvaltningschef Linnea Van Wagenen.

Utbildningsförvaltningen i Ljusdals kommun har tidigare flaggat för att det finns ett behov av att utveckla kommunikationen även med vårdnadshavare för barn och elever med ett annat modersmål än svenska. Förvaltningen har också identifierat att det finns ett behov av att förbättra organisationen för modersmål och studiehandledning.

- Vi har sett över våra verksamheter och sett vilka behov vi har, och vilka insatser vi behöver. Tack vare samarbetet kommer vi att få möjlighet att förbättra och utveckla dessa områden, säger Linnea van Wagenen och fortsätter:

- I det stora hela handlar detta om att vi ska nå det mål vi arbetar för: Att alla barn, oavsett språk, ska få en likvärdig utbildning.

Henrik Estander, utbildningsnämndens ordförande, är positiv till samarbetet:

- Det här är ett viktigt steg i skolans förändringsarbete. Att satsa på språkutveckling är helt centralt för att höja kvaliteten i våra skolor. Vi vet att med en lyckad skolgång får våra barn och unga fler möjligheter att välja sin väg framåt.