Uttalande om kränkningarna av HBTQI-personer

Det som framkommit de senaste dagarna om hur HBTQI-personer behandlas i kommunen är minst sagt beklämmande. Vi - Nicklas Bremefors, kommunchef, och Marit Holmstrand (S) kommunstyrelsens ordförande - blir uppriktigt ledsna och framförallt arga. Det är helt oacceptabelt att ens antyda att någon är annorlunda, fel eller onormal. Vi, tillsammans med andra i kommunledningen, tar helt avstånd från sådana yttranden och antydningar.

I vår kommun ska alla vara inkluderade. Ingen ska känna sig utpekad, utestängd eller bli illa bemött. Våra medarbetare och medborgare ska känna att alla är lika mycket värda och kunna gå till jobbet, skolan eller ute i samhället med en inneboende stolthet över den unika person man är.

Vi i kommunens ledning, likväl som alla andra, har ett viktigt jobb framför oss. Här är några av de saker vi ska göra:

  • Den kartläggning som gjorts under våren, om hur kommunen bemöter HBTQI-personer och arbetar med HBTQI-frågor, ska diskuteras både inom politiken och på förvaltningschefsnivå. Vi ska fördjupa oss i de många konkreta åtgärdsförslag till förbättring som kartläggningen kom fram till.
  • Vi ska gå vidare och lyssna på de som har kunskap i området. Det innebär att vi både ska våga ställa frågor och kunna ta tillvara på svaren.

Vi ska också hissa Pride-flaggan utanför Kommunhuset juni (Pride-månaden) ut. Vi vill med detta signalera till alla medborgare att de är uppskattade, precis som de är.

Hälsningar
Marit Holmstrand (S) kommunstyrelsens ordförande
Nicklas Bremefors, kommunchef

Bakgrund:

Uttalandet publiceras mot bakgrund av en kartläggning som gjorts av HBTQI-bemötande i kommunen och efterföljande rapportering. Kartläggningen kommer publiceras efter kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni.