Vind i håret åt fler - här är kommunens nya cykeltaxi

Ljusdals kommuns första el-assisterade cykeltaxi levererades i augusti och kommer att börja användas inom kommunens verksamheter för äldre och personer med funktionsvariation under hösten.

Turer med cykeltaxin kan bokas av koordinatorer inom kommunala verksamheter och utförs sedan av personal eller av frivilliga ”piloter” från Röda korset. För att bli pilot krävs en introduktionsutbildning och en så kallad frivilligförsäkran om bland annat varsamhet och tystnadsplikt.
Idag finns cykeltaxin i Ljusdal, men den planeras vara stationerad på olika platser runt om i hela kommunen. Detta för att skapa förutsättningar för så många kommuninvånare som möjligt att använda cykeltaxin.

- Cykeltaxin är ett miljövänligt och roligt sätt att ge fler personer möjlighet frisk luft, rörelse och social samvaro, säger Roland Hamlin, hållbarhetsstrateg och initiativtagare för cykeltaxin.

Cykeltaxin ingår i ett samarbete mellan kommunen, Röda korset, Fritidsbanken i Ljusdal och riksorganisationen Cykling Utan Ålder. Inköpet finansierades ur EU:s jordbruksfond genom Leader Utveckling Hälsingebygden i projektet ”Integration och rörelse genom Fritidsbanken i Ljusdal”.

Kontakta oss

Roland Hamlin
Hållbarhetsstrateg
0651-180 86
roland.hamlin@ljusdal.se

Förstora bilden
Förstora bilden