Skolbesök

Skolor, förskolor och fritidshem är välkomna till Färila sim- och sporthall. Här finns några specialregler att tänka på för både elever och personal.

Badtider bokas på interbook.ljusdal.se, alternativt via telefon 0651-186 30

Dessa regler bör ni gå igenom noga med alla elever innan det är dags att åka till badhuset:

  • Skolan är juridiskt ansvarig för barnen på utflykter

  • Medföljande lärare/pedagoger är i tjänst och ska vara barnen behjälpliga och se till att barnen håller våra trivselregler

  • Skolan är juridiskt ansvarig för barnen på utflykten

  • Det går bra att betala ert besök via faktura, ta då med rekvisition med fakturaadress och referens

  • Lärare/pedagoger måste vara ombytta till badkläder alternativt shorts och linne/T-shirt , för att hålla ren- och god hygien samt att vara beredd att ingripa vid en nödsituation

  • Om olyckan är framme, gäller samma rutiner för skolpersonalen som skolan har för eventuell olycka vid utflykt

Bokning och information

Färila sim- och sporthall
tel. 0651-186 30