Skolskjutsar

Ansökan

OBS! Inför läsåret 2021-2022 måste samtliga elever som önskar skolskjuts/med busskort eller taxi göra en ansökan för detta. Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts.

Detta gäller inte de grundskoleelever som bor i områden med upphandlad trafik. (tex Järvsö och Färila)

Handläggningstid

Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-4 veckor, beroende på ärendetyp.

Vid behov av skolskjuts görs en ansökan via kommunens Självservice.

Nedanstående text är en förenklad sammanfattning av regelverket.
Vid tolkningsfrågor gäller Skolskjutsreglementet.

Rätten till skolskjuts

Den som har långt till skolan har rätt till skolskjuts, utom i de fall då man valt en annan skola än den kommunen hänvisar till. I vissa fall kan man efter särskild prövning ha rätt till skolskjuts även i andra fall. Rätten till skolskjuts utgår från folkbokföringsadressen och gäller endast i anslutning till skolans start- och sluttider (ej till och från fritidshem).

Skolskjutsar av tre slag

Skolskjuts sker i Ljusdals kommun på tre sätt: med X-trafiks linjebussar/tåg, med upphandlade skolbussar och med taxi. För frågor om rätten till skolskjuts eller frågor om busskort eller taxi, kontakta skolskjutssamordnare Joakim Brunner på 0651-181 64 eller e-post: skolskjuts@ljusdal.se.

Upphandlad skoltrafik

För de upphandlade skolbussarna, som inte finns i X-trafiks tabeller, krävs inget särskilt busskort. Skolbussarna är endast avsedda för elever och kan inte användas av andra resande. Undantag från detta kan beviljas av skolskjutssamordnaren vid speciella skäl och enbart i mån av plats.

Ansvar

Mellan hemmet och hållplatsen ansvarar du som vårdnadshavare för ditt barn. Träna gärna tillsammans med ditt barn på att klara vägen till och från hållplatsen på ett så tryggt och bra sätt som möjligt.

Om du möter ditt barn vid hållplatsen, tänk på att stå på samma sida som skolskjutsen stannar. Annars finns det risk för att barnet springer över vägen utan att se sig för. Du som är vårdnadshavare kan också bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att se till att ditt barn har reflexer och gärna en ficklampa under den mörka årstiden. Se också till att ert barn kommer i god tid till hållplatsen på morgonen så att barnet inte behöver springa för att hinna med skolskjutsen.

Om ni missar skolskjutsen på morgonen ansvarar du som vårdnadshavare för att ditt barn kommer till skolan.

Gymnasieelevers busskort hos X-trafik

Elever på gymnasiet, och gymnasieelever på andra skolor än Slottegymnasiet som är folkbokförda i Ljusdals kommun, behöver ansöka om nytt busskort via Självservice. Detta görs inför varje nytt läsår. Ansök så snart du vet vilken skola du skall gå på för att hinna få ditt busskort i tid innan skolstart. Innan du fått ditt busskort får du betala eventuella bussresor själv.

När och vad gäller?

Skolkortet är personligt och gäller på x-trafiks linjetrafik och tåg.

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det omgående till din skola. Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett tillhandahålls vid skolenheten mot en kostnad av 100 kr, (uppräknas med konsumentprisindex). Tills du får ditt nya kort får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Om ditt kort används på fel sätt.
Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Anmäl alltid förändringar till din skola .
Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Glömt/tappat busskort

Om man glömmer kortet hemma en dag kan man få en engångsbiljett från skolans expedition som ger rätt till hemresa den dagen.

Är kortet stulet, trasigt eller förlorat kan man ansöka om ett ersättningskort via kommunens e-tjänst. Det saknade kortet kommer då att spärras. När borttappade busskort ersätts har kommunen rätt att ta ut en administrativ avgift på 100 kronor. Avgiften skall inte betalas kontant utan faktureras hemmet. Kommunen ersätter inte reskostnader som uppstår i väntan på ett ersättningskort.

Viktigt meddelande från X-trafik:

Ladda inte in andra biljetter på skolkortet, då dessa riskerar att gå förlorade. Kommunen eller X-trafik ersätter inte sådana förluster.

Tillfällig skolskjuts

Vid olycksfall kan det uppstå behov av andra slags transporter än annars. Kontakt tas då direkt med försäkringsbolaget som ordnar den tillfälliga skolskjutsen. Vid problem eller andra behov av skolskjuts, kontakta skolskjutshandläggare.

Kontakt

Skolskjuts­samordnare
Joakim Brunner
0651-181 64
skolskjuts@ljusdal.se

E-tjänster och blanketter

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende? Den blanketten skrivs ut och undertecknas av båda vårdnadshavarna. I övriga fall, använd "Ansökan om skolskjuts utöver huvudregeln".

Tappat/Trasigt busskort?

Relaterade sidor

Gymnasieelever som reser dagligen från en folkbokföringsadress i Ljusdals kommun och som har minst fyra kilometer till lämplig busshållplats kan också få en kontant ersättning för anslutningsresa. Utbetalning sker två gånger per år, i oktober och mars.