Gymnasieskola

Bild på gymnasieelever

Alla ungdomar i Sverige som avslutat grundskolan eller anpassad grundskola har rätt till en gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola (mer information hittar du på länken anpassad gymnasieskola).

Gymnasieskolan är treårig och består av olika typer av program:

  • Nationella program som pågår under tre år; yrkesprogram och högskoleförberedande program.

  • Introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

  • Utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen; särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och nationellt godkända idrottsutbildningar.