Grundsärskola

Bild på barnhand och bok

Grundsärskolan i Ljusdals kommun finns på Gärdeåsskolan i Ljusdals tätort.

Skolan har fritids för elever som går i särskolan.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden.

För att få rätt till att gå i Grundsärskola krävs en utredning som omfattar:

  • Psykologisk bedömning som konstaterar utvecklingsstörning
  • Pedagogiskt bedömning som konstaterar att man inte kan nå grundskolans kunskapsmål
  • Medicinsk bedömning
  • Social bedömning

Kontakta oss

Expedition
0651-181 93
gardeasskolan@ljusdal.se

Rektor

Bodil Grahn

0651-185 45

bodil.grahn@ljusdal.se