Ansvar för störning från vilda djur

Fastighetsägare har ett stort ansvar för att ta itu med djur som stör.

Skabbrävar, grävlingar och andra djur som riskerar att sprida smitta eller orsaka skada är fastighetsägaren därmed själv ansvarig att ta hand om. Om du har jakträtt på området har du också rätt att avliva ett sjukt eller skadat djur, men tänk på att du måste ha polisens tillstånd om du ska skjuta inom detaljplanerat område! Läs mer om villkoren för skyddsjakt i Jaktförordningen.

Om djuret finns på kommunens mark ska du höra av dig direkt till kommunen. Vi har ett ansvar för våra fastigheter, precis som vilken annan fastighetsägare som helst. Störningar från djur som finns på mark som inte tillhör kommunen kan vi dock inte göra något åt.

Råd om vilda djur som grävlingar och ormar på tomter hittar du på Naturvårdsverkets webbplats. Sök 'vilda djur' eller 'råd om vilda djur'.

Skadade, sjuka eller döda vilda djur

​Om du hittar eller ser ett djur som är skadat eller uppenbart sjukt ska du kontakta Polisen på 114 14. Anmäl också alltid till Polisen om du har avlivat ett djur som inte får jagas. Mer information kan du få på Naturvårdsverkets webbplast.

Ibland påträffar man döda djur i skog och mark, vilket är normalt. Det är markägaren som är ansvarig för att avlägsna kadaver. Vissa djur faller under kategorin 'statens vilt', till exempel björn, varg, lo och järv.

Skyddsjakt är ett sätt att komma tillrätta med vilda djur när andra åtgärder inte fungerar. Det används också när vilda djur blir påkörda eller skadat sig på annat sätt. Regler om skyddsjakt hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

"Övergivna" djurungar

Djurungar (liksom fågelungar) är mycket sällan övergivna. Lämna kvar dem på platsen, föräldrarna är förmodligen i närheten. Kontakta viltrehabiliterare om det är skadade rovfåglar, ugglor eller hotade arter.

Vem kontaktar jag om:

  • skadade eller sjuka vilda djur? Polisen
  • tama djur som far illa? Länsstyrelsen
  • ​skränande fåglar? Fastighetsägaren
  • katt som kissar på tomten? Djurägaren
  • lösspringande hund? Polisen
  • rådjur i trädgården? Du är själv ansvarig