Eldstad och rökkanal

Installation av en eldstad och/eller rökkanal kräver en an­mälan av byggnadsåtgärd. En anmälan görs enklast via e-tjänsten Eldstad och rökkanal - Anmälan.

När får du installera eldstaden?

Innan eldstaden och/eller rökkanalen installeras måste du invänta ett startbesked från kommunen. När du fått ett startbesked ska montering ske enligt de typ­godkännandebevis som är upprättade för de olika enheterna. På taket ska det även finnas godkända taksäkerhets­anordningar.

När får du börja elda?

När anläggningen är installerad ska ett godkänt sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll skickas in till kommunens plan- och byggenhet. Därefter ger samhällsservicenämnden ett slutbesked som innebär att du får elda i din eldstad. Eldstaden får alltså inte tas i bruk innan samhällsservicenämnden har utfärdat ett slut­besked.

Hur mycket kostar en anmälan att installera eldstad/rökkanal?

Taxan för plan- och byggenhetens verksamheter beslutas av kommunfullmäktige. 2024 kostar handläggningen av ärenden som gäller eldstad 2 474 kronor.

Kontakta oss

bygg@ljusdal.se
Ljusdals kommun
Bygg och Miljö
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)