Biltvätt

Tvätta inte bilen hemma, åk istället till en automatisk biltvätt eller en gör-det-själv-hall för att tvätta din bil. Där finns det reningsanläggningar som renar vattnet innan det släpps ut till kommunens reningsverk eller till sjöar och vattendrag.

Får jag tvätta bilen hemma?

Miljöbalkens hänsynsregler gäller alla, även privatpersoner. I dem står det att vi är skyldiga att göra vad som krävs och är möjligt för att undvika skador i miljön eller för människors hälsa. Att tvätta bilen på gatan är alltså inte acceptabelt enligt miljöbalkens regler.

Varför får jag inte tvätta bilen på garageuppfarten?

Om du tvättar bilen på garageuppfarten eller på gatan rinner vattnet orenat via dagvattenledningar ut i närmaste sjö eller vattendrag. Vattnet innehåller miljöfarliga ämnen som olja och tungmetaller. Kanske rinner det ut på den platsen där ni fiskar eller badar på somrarna? Tvättar du bilen i garaget leds vattnet orenat till kommunens reningsverk. Den stora mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna i reningsverket och försämrar slammets kvalitet.

Varför ska jag tvätta bilen i en biltvätt?

När du tvättar bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall renas vattnet innan det leds vidare till kommunens reningsverk. En stor del av föroreningarna skiljs av direkt och stör därför inte reningsprocessen eller förorenar slammet i kommunens reningsverk.

Vad innehåller tvättvattnet?

Tvättvattnet från bilen innehåller både föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från det bilvårdsmedel som du använder. Vattnet innehåller bland annat kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester.

Vilka tvätt- och avfettningsmedel ska jag använda?

Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter. I bilschampon och avfettningsmedel finns till exempel tensider som kan skada djur- och växtlivet i sjöar och vattendrag. Även miljöanpassade bilvårdskemikalier, milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. Fördelen med miljöanpassade medel är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner i reningsverken. Om du tvättar bilen på gatan finns ingen reningsanläggning som tar hand om de miljöfarliga ämnena i tvättvattnet, utan de släpps ut helt orenade. Avfettningsmedel som innehåller aromatiska lösningsmedel är giftiga och skadliga både för oss människor och för livet i vattnet. Det finns miljöanpassade avfettningsmedel som inte innehåller aromatiska lösningsmedel, men som har visat sig fungera lika effektivt. Tänk på att tiden som avfettningsmedlet ska verka på bilen oftast är längre för ett miljövänligt avfettningsmedel än ett med aromatiska lösningsmedel.

Vad kan jag mer behöva tänka på?

Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute, då fungerar tvättmedlen effektivare. Vaxa bilen regelbundet. Vaxet gör att smutsen inte fastnar lika lätt på bilen och du behöver inte tvätta så ofta. För att en välvaxad bil ska bli ren räcker det oftast att spola av den med vanligt vatten.