Tomgångskörning

I Ljusdals kommun är det inte tillåtet att låta bilen stå på tomgång. Regeln om tomgångskörning finns i lokala föreskrifter för Ljusdals kommun avseende skydd av människors hälsa och miljön.

Reglerna gäller både för privatpersoner och yrkestrafik.

Bilavgaser innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljön. Utsläppen är extra stora på vintern eftersom motorn vanligtvis är kallare. Om du har katalysator så börjar den fungera först när motorn har blivit varm, då efter 2-3 kilometers körning.

Tips:

  • Använd motorvärmare
  • Samåk med någon
  • Parkera bilen så du du slipper backa eller "trixa" för att komma iväg
  • Skrapa snö och is från rutorna innan du startar motorn