Avfallshantering

Regler för farligt avfall från och med den 1 november 2020

Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera uppgifter om farligt avfall digitalt till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Avfallsregistret har införts eftersom Sverige behöver få bättre kontroll på flödena av farligt avfall. Farligt avfall kan t.ex. vara giftigt för människor och miljö och kräver därför särskild hantering

De verksamheter som berörs är alla som;

  • producerar farligt avfall,
  • transporterar farligt avfall,
  • tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet,
  • behandlar farligt avfall,
  • mäklar eller handlar med farligt avfall,

Sedan tidigare har verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall en så kallad anteckningsskyldighet. Anteckningsskyldighet gäller för alla verksamheter där det uppkommer (produceras) farligt avfall, vilket kan vara en bilreparatör, en frisersalong eller en kontorsbyggnad.

Från 1 augusti 2022 utökades och ändrades anteckningsskyldigheten. Det innebär framför allt att skyldigheten preciseras vad gäller hur och vad som ska antecknas.

För mer information om de nya reglerna se naturvårdsverkets frågor och svar på följande länk: Frågor och svar naturvårdsverket

Kontakta oss

0651-180 00

miljo@ljusdal.se