Återanvända befintlig slamavskiljare

Återanvända befintlig slamavskiljare
Om du vid ansökan om enskilt avlopp vill ansöka om att få återanvända din befintliga slamavskiljare så behöver du visa att den uppfyller kraven enligt SS-EN 12566-1 (fabrikstillverkad slamavskiljare) eller SS-EN 12566-4 (slamavskiljare sammansatt på plats av fabrikstillverkade delar). Det är viktigt att en återanvänd slamavskiljare har korrekt funktion, är tillräckligt dimensionerad och tät. En dåligt fungerarande slamavskiljare kan annars sätta igen din nya efterföljande rening och riskera att du måste göra om hela anläggningen igen.

Täthetskontroll av slamavskiljare
För att få återanvända en befintlig samlavskiljare måste du göra en täthetskontroll innan ansökan beviljas. En täthetskontroll görs för att säkertsälla att slamavskiljaren är tät och för att se så att det inte finns skador eller andra defekter som senare kan påverka dess funktion. Här till höger, under Blanketter, finns en länk till en checklista du ska använda vid täthetskontrollen. Denna fungerar också som att intyg och ska efter att kontrollen är utförd skickas till Bygg- och miljöenheten tillsammans med fotodokumentation av slamavskiljaren.

Obs! Även i det fall slamavskiljaren klarar täthetskontrollen kan det krävas en ny slamavskiljare. Det är en bedömning som görs av miljöinspektör på Bygg- och miljöenheten.