Hyra och boka lokaler

Uppdaterad information 2021-03-05

Den 8 februari öppnar idrottshallar och tennishallen för att barn och unga födda 2002 eller senare ska kunna delta i organiserad föreningsverksamhet.

Beskedet gäller endast föreningar, allmänheten kommer inte att kunna nyttja idrottshallarna även om de är i rätt ålder. Samtliga idrottsföreningar ska förhålla sig till pandemilagens förordning som säger att besökare ska ha 10 m² till sitt förfogande samt respektive specialdistriktsförbunds riktlinjer.

Maxantal för idrottsanläggningar är just nu:
Färilahallen (60), Giganten (60), Slottehallen (60), Tallåsenhallen (50), Järvsöhallen (40), Gärdeåshallen (15), E-hallen (15)

Färila simhall är endast öppen för skolverksamhet och simundervisning.

Beslutet gäller tillsvidare.

Samtliga idrottsföreningar ska förutom allmänna råd följa respektive specialdistriktsförbunds riktlinjer gällande t ex maxantal eller övriga råd.

De skärpta nationella föreskrifterna från och med den 21december 2020 för att förhindra smitta av covid-19 gäller fortfarande.

Tänk på att:

  • byta och duscha om hemma
  • tvätta händer före och efter träning
  • hålla avstånd
  • inte delta när man är sjuk eller har symtom
  • inte dela vattenflaskor
  • inte gå in i hallen/salen innan aktiviteten före är avslutad
  • avsluta era aktiviteter i GOD tid så att ni kan vara ute ur lokalen innan nästa förening

Ovanstående riktlinjer kan ändras med kort varsel.

Kontakt

Fritidsenheten
0651-180 81

Aktuellt

Idrottshallar, inklusive tennishallen, är stängda för uthyrning. Undantag är organiserad föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare samt skolverksamhet.