Hyra och boka lokaler

Med anledning av de skärpta allmänna råden i Gävleborgs län har Ljusdals kommun beslutat följande:

Alla idrottshallar håller stängt från och med 23 november till och med 13 december för allmänhet/privatpersoner och företag. Beslutet kan förändras under tiden med kort varsel.

Undantag från detta är träningsverksamhet i föreningsregi för barn födda 2005 eller senare samt skolverksamhet.

Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett alternativ i träningen så att nära fysisk kontakt undviks. Idrottsverksamhet ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus.

Kontakt

Fritidsenheten
0651-180 81

Aktuellt

Nu är det möjligt att direktboka de flesta idrottshallarna i kommunen inkl. tennishallen.