Hyra och boka lokaler

Uppdaterad information 2021-02-19

Den 8 februari öppnar idrottshallar och tennishallen för att barn och unga födda 2002 eller senare ska kunna delta i organiserad föreningsverksamhet.

Beskedet gäller endast föreningar, allmänheten kommer inte att kunna nyttja idrottshallarna även om de är i rätt ålder. Samtliga idrottsföreningar ska förhålla sig till pandemilagens förordning som säger att besökare ska ha 10 m² till sitt förfogande samt respektive specialdistriktsförbunds riktlinjer.

Maxantal för idrottsanläggningar är just nu:
Färilahallen (60), Giganten (60), Slottehallen (60), Bandyarenan IP (60), Tallåsenhallen (50), Järvsöhallen (40), Gärdeåshallen (15), E-hallen (15)

Bandyarenan, IP, är öppen för allmänhetens åkning. Max 60 personer på isen samtidigt, duschar och omklädningsrum hålls stängda. Undantag är organiserad föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare, LBK:s A-lag samt skolverksamhet. Ingen publik vid matcher.

Färila simhall är endast öppen för skolverksamhet och simundervisning.

Beslutet gäller till och med 2021-03-7, men kan komma att ändras med kort varsel.

Samtliga idrottsföreningar ska förutom allmänna råd följa respektive specialdistriktsförbunds riktlinjer gällande t ex maxantal eller övriga råd.

De skärpta nationella föreskrifterna från och med den 21december 2020 för att förhindra smitta av covid-19 gäller fortfarande.

Tänk på att:

  • byta och duscha om hemma
  • tvätta händer före och efter träning
  • hålla avstånd
  • inte delta när man är sjuk eller har symtom
  • inte dela vattenflaskor
  • inte gå in i hallen/salen innan aktiviteten före är avslutad
  • avsluta era aktiviteter i GOD tid så att ni kan vara ute ur lokalen innan nästa förening

Ovanstående riktlinjer kan ändras med kort varsel.

Kontakt

Fritidsenheten
0651-180 81

Aktuellt

Idrottshallar, inklusive tennishallen, är stängda för uthyrning. Undantag är organiserad föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 eller senare samt skolverksamhet.