Riktlinjer för bokning av anläggningar

Då tillgången på anläggningar i Ljusdals kommun inte motsvarar den efterfrågan som finns från föreningslivet har Ljusdals kommun fastställt en fördelningsprincip enligt olika prioriteringar:

  • Godkända barn-, ungdoms-, och funktionsvariationsföreningar
  • Subventionerade vuxenföreningar
  • Kommunal verksamhet
  • Övriga


Samhällsservicenämndens uthyrningsverksamhet av sport och idrottshallar i kommunen syftar till att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose föreningars behov och önskemål.

 

Alkohol, tobak och allergiframkallande ämnen

  • Alkohol och droger får ej förekomma i lokaler som ägs eller hyrs av kommunen och där kommunen bedriver verksamhet. Undantag kan göras om tillståndsmyndigheten beviljat ”tillstånd för servering av alkoholdrycker” om annan lämplig serveringslokal saknas i området.
  • Inga sällskapsdjur får förekomma i Ljusdals kommuns idrottshallar (undantag för servicehund kan göras).
  • Undvik att använda parfymerade produkter, parfymer, sprayer och dofter.