Riktlinjer för bokning av anläggningar

Då tillgången på anläggningar i Ljusdals kommun inte motsvarar den efterfrågan som finns från föreningslivet har Ljusdals kommun fastställt en fördelningsprincip enligt olika prioriteringar:

  • Godkända barn-, ungdoms-, och funktionsvariationsföreningar
  • Subventionerade vuxenföreningar
  • Kommunal verksamhet
  • Övriga


Samhällsservicenämndens uthyrningsverksamhet av sport och idrottshallar i kommunen syftar till att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose föreningars behov och önskemål.