Kommunalskatten

Ljusdals kommuns skattesats uppgår inkomstår 2023 till 22,36 kr per skattekrona, det vill säga 22,36 % av den beskattningsbara inkomsten.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till Ljusdals kommun även skatt till Gävleborgs landsting. Landstingsskatten uppgår till 11,51 kr per skattekrona eller 11,51 % av beskattningsbar inkomst. Utöver kommunalskatten betalar även medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift, som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem betalar endast begravningsavgift.

Här nedan ser du hur mycket du betalar i skatt och avgift år 2023. Hur mycket du betalar beror på vilken församling du tillhör och om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Skattetabell - Ljusdals kommun 2023

Församling

Skatt till kommunen

Skatt till landstinget

Begravnings-avgift

Kommunal skatt exkl. kyrkoavgift

Avgift till Svenska kyrkan

Kommunal skatt inkl. kyrkoavgift

Färila-Kårböle

22.36

11.51

0.26

34.13

1.11

35.24

Järvsö

22.36

11.51

0.26

34.13

1.11

35.24

Ljusdal-Ramsjö

22.36

11.51

0.26

34.13

1.11

35.24

Los-Hamra

22.36

11.51

0.26

34.13

1.11

35.24