Hit går skattepengarna

Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades under 2021. Om du vill läsa hela årsredovisningen kan du ladda ner den på sidan för Budgetår.

Varifrån kommer pengarna?

Cirkeldiagram - Var kommer pengarna ifrån?Förstora bilden

Totalsumma: 1 617 289 000 kr.

(en miljard sexhundrasjutton miljoner tvåhundraåttio niotusen kronor)

Vad används pengarna till?

Cirkeldiagram - Vad används pengarna till?Förstora bilden

Hur används pengarna?

Cirkeldiagram - Hur används pengarna?Förstora bilden

Kontakt­information

Ekonomichef

Eric Carlsson

0651-180 47

eric.carlsson@ljusdal.se